Thang máy tải khách NG-C01

  • Tải trọng: 450kg, 630kg, 800kg, 1000kg
  • Tốc độ: có 3 mức tốc độ cơ bản 60m/phút, 90m/phút, 105m/phút
  • Kích thước giếng thang: 2000*2000mm
  • Kích thước cabin : 1600*1400mm
  • Động cơ: 7.5kW (60m/phút), 12.1kW (90m/phút), 16.2kW (105m/phút)
  • Kích thước cửa thang máy: 900*2100mm